Metode

Sygdomsscreening baseret på luftprøver

AeroCollect™

Det nyudviklede luftsamplingsudstyr AeroCollect™ gør det nu muligt at detektere en lang række bakterier og virus i staldmiljøer direkte fra luftprøver. Disse foretages på nogle få minutter i din stald, hvorefter det fyldte prøvekammer kan sendes til analyse på laboratoriet.

Behandling på et tidligt stadie

Ved hjælp af det unikke luftprøveudstyr AeroCollect™ er det muligt at overvåge en hel besætning for et panel af smitsomme sygdomme og infektioner. Ved blot at indsende luftprøver indsamlet ved hjælp af AeroCollect™, vil du jævnligt kunne følge udviklingen af sygdomspresset i din besætning. På denne måde kan du starte eventuelle behandlinger på et meget tidligt stadie, inden produktionen påvirkes nævneværdigt.

Du kan også med fordel anvende AeroCollect™ til at teste dine dyr, inden de skal transporteres til en anden lokation.

Nem og hurtig indsamling af luftprøver

Indsamlingen foregår ved at gå med det tændte apparat ned gennem stalden. Ved en samplingstid på fem minutter – eller den tid det tager at gå gennem stalden – er det muligt at diagnosticere eventuelle sygdomme i besætningen på linje med blodprøver. Efter indsamling af luftprøven indsendes det fyldte prøvekammer til analyse, som foregår i traditionelle laboratorier.

Luftprøverne er testet op mod de traditionelle prøvetagningsprocedurer for en lang række patogener, hvor vi har demonstreret, at luftprøveteknologien er mindst lige så følsom, som de traditionelle blod- og sokkeprøver.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...