Applikationer

Simplere overvågning af sygdomme

AeroCollect™ er udviklet for at imødekomme et ønske fra landbruget om en simplere rutinemæssig overvågning af produktionsnedsættende sygdomme i dyrebesætninger.

Indenfor mange brancher overvåges besætninger i dag ved hjælp af stikprøver, i det omfang en overvågning overhovedet finder sted. Alt efter hvor mange stikprøver, der udtages, er dette logistisk set en meget tung proces og kræver oftest, at prøverne bliver taget af en dyrlæge eller lignende i form af svab-, blod- eller spytprøver. Udover at det er logistisk tungt, er der også en statistisk usikkerhed ved disse målinger. Derfor er det nødvendigt at tage mange stikprøver for at fange en opblomstrende sygdom i de tidlige faser.

Som en konsekvens opdages smitsomme sygdomme først, når symptomerne ses, oftest i form af en nedsat produktion.

Det unikke ved luftsamplingsteknologien er, at det er muligt at fange og opkoncentrere bakterier og virus direkte fra luftprøver i ’et prøvekammer kombineret med molekylærbiologisk analyse. Ved hjælp af udstyret har det været muligt at påvise tilstedeværelsen af en række bakterier og virus i staldmiljøer.

I løbet af 2016 blev der foretaget en intensiv valideringsproces af screeningsmetoden for mink. FORCE Technology kan fremover teste forskellige dyrebesætninger for en række bakterier og virus, bl.a. salmonella, MRSA, campylobacter, E. coli og plasmacytose.

Anvendelsesmuligheder

Mink

Fjerkræ

Svin

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...