Fjerkræ

Overvågning af patogener via luftprøver

AeroCollect™ vil indenfor en overskuelig fremtid gøre det muligt at erstatte den nuværende sokketest med en simpel luftprøve indsamlet ved hjælp af AeroCollect™-udstyret i forbindelse med Salmonella overvågningen af dansk fjerkræ. Udover de rent logistiske fordele for den enkelte producent i form af en simplere, hurtigere og renere prøvetagningsprocedure, hvor risikoen for udefrakommende kontamination er minimeret, vil et Salmonella-overvågningsprogram baseret på AeroCollect™ give nye og helt unikke muligheder både i overvågningen af kendte produktionsnedsættende sygdomme og i bekæmpelse af nyligt introducerede eksotiske sygdomme.

Med et Salmonella-overvågningsprogram baseret på luftprøver indsamlet ved hjælp af AeroCollect™ vil det være muligt med meget få dages varsel at indføre screening af samtlige besætninger i Danmark for den pågældende virus eller bakterie, da der i de indsamlede luftprøver er materiale nok til et helt panel af analyser baseret på molekylær detektion af det pågældende patogen.

Patogener der er påvist i luften i fjerkræsbesætninger:

TRT E. Coli IBV Chicken Astro Virus Reovirus Adenovirus Enterococcus Cecorum Campylobacter

Validerede tests:

Salmonella (forv. 2017)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...