Svin

Overvågning af patogener via luftprøver

Ligesom indenfor de andre branche i den veterinære sektor vil luftsamplingsudstyret AeroCollect åbne nye muligheder for en langt hurtigere indgriben i de tilfælde, hvor en produktionssygdom introduceres i en besætning. Ved en rutinemæssig overvågning af de mest almindelige patogener såsom PRRSV, AP, mycoplasma, og svineinfluenza vil begyndende epidemier af disse kunne detekteres og behandles på et tidligt stadie, hvor blot et fåtal af dyrene i besætningen er inficeret.

Et nationalt overvågningsprogram for eksempelvis Salmonella i alle besætninger vil yderligere kunne benyttes som et redskab i bekæmpelsen af eksotiske sygdomme, i fald disse introduceres til landet. Hvis der er mistanke om en introduktion af en eksotisk svinesygdom som eksempelvis afrikansk svinepest, ville man kunne screene samtlige besætninger i Danmark ved blot at analysere de prøver, der allerede er indsamlet til Salmonella-overvågning for tilstedeværelse af den pågældende virus.

Patogener der er påvist i luften i :

Afrikansk Svinepest
MRSA

Validerede tests:

Salmonella (forv. 2017)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Loading...